Sandviken Västra

Grundades torsdag 16 december 1971
Klubb 12986 - Distrikt 2330 - Charternummer

Sandviken Västra Rotary Club
Historik
Moderclub: Sandviken Rotary Club

Verksamheten i Sandviken Västra Rotary Club startade i oktober 1971.
Konstituerande sammanträde hölls i början av samma.
månad och till klubbens första president valdes Folke J. Ledin.
Klubbens första styrelsesammanträde hölls den 25 okt. Då beslutades om vilka rutiner som skall gälla och om klubbens verksamhet. Följande citat vittnar om detta:”…klubben skall utforma sina rutiner utan att påverkas allt för mycket av den äldre klubben”.
Klubbens första måndagsmöte hölls den 1 nov 1971.
Charterbrev erhölls den 16:e december 1971.
Klubbens högtidliga invigning skedde i Sandvikens kyrka den 19 febr.1972 där 21 av 22 chartermedlemmar fick sina klubbnålar. Festligheterna fortsatte sedan på Eos Car Hotell.
Många tal hölls och många gåvor överlämnades.
Bland gåvorna kan nämnas klubbens standar, som komponerats av exlibriskonstnären Yngve Forsblom. Vår moderklubb skänkte denna gåva.
Gävles rotaryklubbar överlämnade Skeppsklockan, som ljuder när vi börjar och slutar våra sammankomster.
Sandviken Västra Rotary Club var nu med i ”rotaryfamiljen”.
Klubben har genom åren engagerat sig i många internationella, lokala, sociala och samhällsutvecklande projekt.

Charterbrev (1971-12-16).

 

 
Medlemmar

Aktiva medlemmar 31
- Herrar 27
- Damer 4
Paul Harris Fellow 6
Gästande rotarianer 0
Hedersmedlemmar 1
Andra kontakter 1

Adress

Sandviken Västra Rotaryklubb

c/o Gunnar Båtelsson
Trollstigen 2
81136 Sandviken
Sverige